Žūrijas komisijas ziņojums

1. Metu konkurss “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2” – turpmāk tekstā Konkurss. Konkursa uzdevums un mērķis. Konkursa mērķis – iegūt iespējami labāko un ekonomiski pamatotāko ēkas apbūves ieceriRīgā, Marijas ielā 2, ar kvalitatīvāko pilsētbūvniecisko un arhitektonisko risinājumu Biroju ēkasjaunbūvei, ievērtējot konkursa Nolikumu un projektēšanas programmu.Konkursa uzdevums – ir apbūves iecere, kas atspoguļo labāko […]

Read More »