Jautājumi un atbildes

J: Atsūtiet, lūdzu, Marijas ielas 2A projekta 1. un 2. stāvu plānus

A: Lūdzu skatīt pielikumā failus:
„031_AR_2(i1)_1_stava_plans_labiekartojums.pdf”
“032_AR_3(i1)_2_stava_plans.pdf”


J: Marijas iela 2 ir divi pazemes stāvi (-1. un -2.). Tās ir paredzētas kā autostāvvietas, kurām plānā ir perspektīvs pieslēgums – iebrauktuve ir no Marijas ielas 2A pazemes stāva? (Marijas iela 2A griezumā ir viens pazemes stāvs-tātad jāparedz pandusi līmeņa maiņai.) Radās jautājums, jo Marijas iela 2   -1.stāva plānā perspektīvā pieslēguma-iebrauktuves vietā ir iezīmēta atsevišķa telpa. (skat. pielikumus Nr.1, Nr2) Atsūtiet, lūdzu, -2.stāva plānu Marijas 2 Vai pagrabstāvā Marijas iela2 iebrauktuve no Marijas ielas nav jāparedz??

A: Saskaņā ar nolikuma 8. punkta, 2 rindkopas punktu – “Metu konkursa objektu paredzēts pieslēgt/bloķēt tirdzniecības un darījumu ēkai Marijas ielā 2a. Metu konkursā ēkas virszemes būvapjomu projektēt, ievērtējot SIA “Kubs” projektēto Marijas ielas 2a ēkas -2. un -1. stāvu plānojumu, kolonnu tīklu, asis, kāpņu telpas, 1.stāva pārseguma līmeņus un ieejas vietas ar pakāpieniem no Marijas ielas. Būvprojekta risinājumi skatāmi grafisko pielikumu mapē ”6_1_Eka”. Pazemes autostāvvietu risinājums Metu piedāvājumā Marijas ielā 2 nav jāparedz.”
Tātad, pagrabstāvā Marijas iela2 iebrauktuve no Marijas ielas NAV jāparedz.


J: Pielikums NR.3 – 1.stāva plānā ir zils taisnstūris- ko tas nozīmē?

A: Katra krāsa atbilst savai pārseguma augstuma atzīmei.


J: 4.8.2.5. Nākotnes vīzijas vizualizācijas un/vai fotomontāžas, kas raksturo piedāvātās idejas sintēzi esošajā pilsētvides kontekstā, vadoties no galvenajām skatu perspektīvām (saskaņā ar pielikumu Nr.7_1_0_marketi_fotomontazu_skatu_punkti_konkursa_teritorija).
Kur tādu pielikumu var sameklēt?

A: Lūdzu skatīt pielikumu Nr. 6_1_0_marketi_fotomontazu_skatu_punkti_konkursa_teritorija


J: Vai ir pieejams Marijas ielas 2a 3d modelis sketchup vai līdzvērtīgā programmā ?

A: Tā kā saskaņotā tehniskā projekta dokumentācijā (2008. gads) nav 3d modelis un izmainītā tehniskā projekta dokumentācija šajā brīdī vēl ir izstrādes stadijā, tad mums nav pabeigta 3d modeļa, kuru iedot konkursa dalībniekiem.


J: Par projektēšanas programmā minēto punktu nr. 8. ” …
Ņemot vērā Marijas ielas 2 esošās ēkas pagrabstāvā iebūvēto transformatora apakšstaciju un teritorijā (pie brandmūra) esošo tās apkalpošanas lūku un šahtu, projektējot jāņem vērā AS “Sadales tīkls” prasības par min. 6m brīvo apkalpošanas un ekspluatācijas augstumu caurbrauktuvē no Marijas ielas uz iekšpagalmu. “
VAI CAURBRAUKTUVEI JĀIEVĒRO 6 m BRĪVO AUGSTUMU?
Tehniskajos noteikumos no AS “sadales tīkls” šādu punktu nemanījām

A: Pielikumā M2-BIR_TN_Sadales-tikls_2019-10-19_TA-Saglabasana_KOREKCIJAS.pdf pieejami aktuālie “Sadales tīkla” tehniskie noteikumi, kur 5.1.p. ir norādīti izmēri caurbrauktuvei – 5.6m x 6m (H).


J: 4.8.2.5. Nākotnes vīzijas vizualizācijas un/vai fotomontāžas, kas raksturo piedāvātās idejas sintēzi esošajā pilsētvides kontekstā, vadoties no galvenajām skatu perspektīvām (saskaņā ar pielikumu Nr.7_1_0_marketi_fotomontazu_skatu_punkti_konkursa_teritorija).
 Kur tādu pielikumu var sameklēt?

A: Lūdzu skatīt pielikumu Nr.6_1_0_marketi_fotomontazu_skatu_punkti_konkursa_teritorija


J: Vai Marijas ielas 2 apjomu paredzēts pieslēgt esošajam ugunsmūrim gar “E” asi vai atkāpties no tā. Pagrabstāvā nav atzīmēta potenciālā nesošā konstrukcija (skat. Pielikumu “5_2_1_M2_Asis_kolonnas” ) ?

A: Jā, E ass ir paralēla brandmūrim


J: Vai Marijas ielas 2 jaunbūves -2. stāvā paredzētas autonovietnes, no kurām būtu piekļuve Marijas ielas 2 ēkas centrālajai kāpņu telpai?

A: Nolikuma 8.p.: Pazemes autostāvvietu risinājums Metu piedāvājumā Marijas ielā 2 nav jāparedz.


J: Vai 1.-7. Stāva pārsegumu augstuma atzīmēm būtu jāsakrīt ar Marijas ielas 2A pārsegumu augstumiem?

A: Jāsakrīt


J: Vai saskaņots būvprojekts minimālajā sastāvā vēsturiskajā centrā kvalificējas kā prasītā pieredze?

A: Jā, kvalificējas


J: Atsūtiet, lūdzu, jumta plānu Marijas 2a

A: 038_AR-9(i1)_jumta_stava_plans