Metu konkurss biroju ēkas jaunbūvei

METU KONKURSS

„BIROJU ĒKAS JAUNBŪVE RĪGĀ, MARIJAS IELĀ 2”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REGALS NAMI” izsludina metu konkursu

Biroju ēkas jaunbūvei  ēkai Rīgā, Marijas ielā 2

Konkursa norises laiks – no 2019. gada 19.novembra līdz 2020.gada 10.februārim.

Metu konkursa mērķis ir, izmantojot radošu sacensību, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem, iegūt iespējami labāko un ekonomiski pamatotāko ēkas apbūves ieceri Rīgā, Marijas ielā 2, ar kvalitatīvāko pilsētbūvniecisko un arhitektonisko risinājumu Biroju ēkas jaunbūvei, ievērtējot konkursa Nolikumu un projektēšanas programmu.

Metu konkursa uzdevums ir apbūves iecere, kas atspoguļo labāko perspektīvās  telpiskās attīstības koncepciju un arhitektonisko risinājumu Biroju ēkas jaunbūvei  ēkai Rīgā, Marijas ielā 2. Konkursā iegūtais labākais priekšlikums – 1. vietas ieguvušais meta risinājums – tiks ņemts par pamatu, lai izstrādātu būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz piedāvāto būvapjomu, arhitektonisko vīziju un funkcionalitāti.

Lai saņemtu Konkursa dokumentācijas komplektu, Ieinteresētajam Konkursa dalībniekiem jāreģistrējas reģistrācijas sadaļā. Pēc reģistrācijas Ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem tiks iesūtīta visa Konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.

Konkursa žūrijā – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nozīmētā pārstāve, arhitekte Marina Levina, Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāvis, arhitekts Viesturs Brūzis, Latvijas Arhitektu Savienības nozīmētie pārstāvji, sertificētie arhitekti Jānis Zvejnieks un Juris Bērziņš, konkursa Rīkotāja pārstāvji Aleksandrs Savčenko un Jānis Brants.

Kopējais balvu fonds – 10 000 EUR

• Pirmā vieta – 5 000 EUR

• Otrā vieta – 3 000 EUR

• Trešā vieta – 2 000 EUR